Kumpulan Lirik Lagu Lagu Terlengkap dan Terupdate. Lirik Lagu Manca, Lirik Lagu Indonesia, Lirik Lagu Daerah, Lirik Lagu Pop, Lirik Lagu Rock

Minggu, 05 Februari 2012

Lirik Lagu: ROTRA - Ora Cucul Ora Ngebul

Tidak ada komentar :
Nama:Kumpulan Lirik Lagu
Email:[email protected]
Judul Lirik:ROTRA - Ora Cucul Ora Ngebul
Foto Artis:Rotra - Ora cucul ora ngebul.jpg
Isi Lirik:
Reff : 1x
Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul


Petruk bingung ngekep bojone
Pikiran nglamun mikir gendakane
Pancen kadung rusak negarane
Mula aja gumun nek rakyate kere
Nek wong sugih le gendakan ning hotel sing larang
Bermain cinta lupa daratan ra konangan
Nek wong kere le gendakan ning hotel murahan
Durung nganti anget kena razia kisinan
Nek wong gede konangan selingkuh malah kondang
Nek wong cilik sing konangan diarak telanjang
Apa kaya ngene jeneng negara berjuang
Segala sesuatu ditentukan dengan uang
Pada-pada gendakan hukume dewe-dewe
Pancen hukum kui gendakane wong-wong gede
Wong cilik kerja sengsara ninga tetep kere
Wong gede kemaki urip sak karepe dewe
Lirak-lirik karepe ngejak turu kelonan
Koalisi politike mung perselingkuhan
Beras larang minyak mundak ra karu-karuan
Politike nglambrah mung ribut ngurus gendakan
Mula aja munafik kaya wong-wong politik
Dadia wong seni kritis peduli ro wong cilik
Wong politik munafik ra gelem nampa kritik
Geleme nampa duit cacahe ra sethithik

Reff : 2x
Pak Dul sirahe gundul
Tuku rokok neng Pasar Sentul
Arepo silul kudu wani cucul
Ora cucul ora ngebul

Ana kancaku pelukis kluyuran bengi-bengi
Pamite lunga jare arep golek inspirasi
Neng ndalan ketemu karo temon bodine seksi
Kenalan terus gelem digambar ra nganggo klambi
Bar digambar temone seneng ora karuan
Saking senenge nganti gelem dijak turu kelonan
Cepet-cepet gage do golek hotel murahan
Lagi krusak-krusek la kok yo ana gropyokan
Sing nggropyok polisi numpak pick-up bakul kursi
Tanpa basa-basi kabeh kamar disatroni
Banjur diklumpukke dikon antri siji-siji
Kabeh digeledah nek ana sing nyolong wadi
Polisi muni anda telah berbuat ruyal
Itu artinya anda sudah melanggar moral
Pelukise takon apa moral iku mural
Nek cen kui aku ngerti ayo gek ndang budhal
Moral itu adalah tata susila
Siapa yang melanggar akan kena razia
Pelukise takon apa toh tata susila
Apa pada karo wanita tuna susila
Polisine muni kepiye nek damai wae
Damai kui artine wani piro mbayare
Pelukise nyaut durung perang kok wis damai
Wong durung telanjang kok wis digawe rame

back to reff 2x

Akale wong lanang nek dolan ning Pasar Kembang
Gawe alasan golek aman ben ra konangan
Politik saiki cen seneng maen belakang
Njabane resik jebul jerone selingkuhan
Lumpur Lapindo metune soko Sidoarjo
Bojo loro kabeh kok seneng nggodha
Wis merdeka sih ono kumpeni Londo
Nembaki rakyat, rakyat neng alas Tlogo
Nganggo tangk-top mlaku ning Pasar Bantul
Sangu kates, katese mental-mentul
Rakyat ditembak, ditembak betul-betul
Tapi jare kena peluru mantul
Buah Langsep tuku regane larang
Motore nyungsep, nyungsep ning njero potang
Negara lemes merga kakean utang
Bandane ludes, le nilep pada ilang
Manuk Podang mabur mlebu kurungan
Gage dikancing nganggo gembok kuningan
Ra entek-entek lehku seneng gendakan
Nganti modar nganti tekan kuburan
Kadung remen ceweke Cak Paimo
Cekap semanten niki atur kawula
Ana kupat kecemplung ning njero santen
Menawi lepat kawula nyuwun ngapuntenVisitor IP: 180.248.63.13

Powered by EmailMeForm


Lirik lagu by Lirik Lagu: ROTRA - Ora Cucul Ora Ngebul
Posting by Kumpulan Lirik Lagu
Denpasar. Minggu, 05 Februari 2012

Tidak ada komentar :

Posting Komentar